You are here

《冰鎮房嚇》 優先場得獎名單

0 SHARES

《冰鎮房嚇》 優先場得獎名單如下: 


Chan Carol
cheng ka wai
cheng Wai Yan
Choi Chun Sum Jason
Chow Vic Vic Vic
Chu Ka Shun
Dai Yin Ting
Lam Ka Hing
Leung Chi Kin 
LEUNG SUK LING
LiliDay Day
Poon Ka Po
Yannes Yim
YIU KA WAN
Zoe Yam

 

領獎方法亦已通過電郵告知各得獎者,敬請留意! 

【《旭茉JESSICA》11月號激賞公路單車及單車套裝】

【《旭茉JESSICA》11月號激賞公路單車及單車套裝】

【《旭茉JESSICA》11月號激賞公路單車及單車套裝】

《旭茉JESSICA》送「迷你空氣草」特別版聖誕擺設乙份

Read More