You are here

【公佈】《當這地球沒有貓》特別場門票得獎名單

0 SHARES

贏取《當這地球沒有貓》特別場門票得獎名單如下:Tszying Chan
John Mok
Tang So Ying
Ng Wing Lung
Aki Aoi
Cammy Chau
Sophinic Leung
Ng Vicky
Kwok Yui
Conan Hung
mak sabrina
Chu Po Yi
Lee Sin Hung
Anita Chen
cheng kawai

 

所有得獎者已經通過電郵通知領獎方法,多謝大家支持!

 
【公佈】《捉鬼敢死隊》3D特別場得獎名單

【公佈】《捉鬼敢死隊》3D特別場得獎名單

【公佈】《捉鬼敢死隊》3D特別場得獎名單

【公佈】《賞金獵人》電影換票証得獎名單

Read More