You are here

【公佈】《換腦緝兇》得獎名單

0 SHARES

贏取《換腦緝兇》電影換票証名單如下:Mo Ka yi
Siu Fung Wong
Chung  Yashiko 
Ivy Wong
Ho Yuk Ki
Susanna Ma
So Fung
Hon Wan Chau
Gabbie Ng
Yanice Chan

 

所有得獎者已經通過電郵通知領獎方法,多謝大家支持!

【公佈】City Purple清新植物圖案伸縮雨傘

【公佈】City Purple清新植物圖案伸縮雨傘

【公佈】City Purple清新植物圖案伸縮雨傘

【公佈】「香港龍舟嘉年華.生力啤酒節」啤酒劵

Read More