You are here

【‪公佈‬】贏取《小王子The Little Prince》優先場門票名單

0 SHARES

贏取《小王子The Little Prince》優先場門票1套2張名單以下:

 Rosina Yam
Wong Sze Ki
Lin Lai Hing Rosita
HUNG KI KI
Ho Po Yan
Leung  Ka Yan
Pong yiu shing
Yan Yau
Wendy Siu
Jess Shek

 

領獎方法亦已通過電郵告知! 多謝各位支持! 

【‪公佈‬】贏取《BEFORE WE GO (日出前的邂逅)》換票証名單

【‪公佈‬】贏取《BEFORE WE GO (日出前的邂逅)》換票証名單

【‪公佈‬】贏取《BEFORE WE GO (日出前的邂逅)》換票証名單

送TSUBAKI 修護潤澤系列

Read More