You are here

性價比超高!率先住東京時尚酒店

過往遊日所住的酒店房總是又細又窄 (幾千蚊晚嘅六星級酒店另計),即使肯花千幾蚊住闊落少少,房間格局亦庸俗不堪,毫無設計可言。

眼鏡配妝髮造型教學

女人戴眼鏡通常為了遮掩冇化妝的樣子,理所當然地將眼鏡當作素顏的工具。我當然有這經驗,曾幾何時買來4、5副粗框眼鏡,為掩飾素顏又為襯衫。可是每副戴兩次就嫌不舒服而再買另一副。