You are here

頭皮都要淨化護理!

朋友羨慕我的頭髮長而濃密,可是大家都不知道我的髪質有多差,經常乾旱折斷。一直以來覺得頭髮保養就是定期焗油修護,但我keep住焗油都好似冇乜幫助,原來同我的頭皮有關!