You are here

日本No.1人氣美妝店@cosme store登陸香港

日本No.1人氣美妝店@cosme store登陸香港

日本No.1人氣美妝店@cosme store登陸香港喇!@cosme store店內售賣日本限定美妝郵購品牌及專櫃化妝品牌等3百多個品牌。

ÉLÉVATIONE Gold Hydrogel Mask金箔啫喱面膜

ÉLÉVATIONE Time Stops Galleria De Gala

ÉLÉVATIONE於銅鑼灣的美容中心,就結合藝術與美容,採用藝術時尚及歐陸式的後現代風格設計出首間ÉLÉVATIONE Time Stops Galleria De Gala。