You are here

出事女星造型

大台頒獎禮衣著最「出事」女星造型!

《萬千星輝頒獎禮2017》可以說是TVB的重大節目之一,很多女星都為她們的衣著打扮放了很多心思,務求令自己在眾多女星中突圍而出,成為焦點。但以下這幾位女星的造型都甚為「騎呢」,唔知你又點睇呢?