You are here

core workout

跑步女生必讀!8個肌力訓練讓你跑得更遠

New Balance Fresh Foam Lazr Sport 緩震訓練跑鞋

很多人都以為想跑得更快、跑得更遠的話,只要肯「死跑爛跑」,總會有進步的一天。然而事實並非如此,除了各種跑步練習外,身體各部分的肌肉力量訓練也不容忽視。

只是女生們一聽到要訓練肌肉,馬上就耍手擰頭。對「肌」字的聯想,就只有變型俠醫,倒三角身型、六嚿腹肌、老鼠仔,還有小腿一孖蘿蔔。心想,跑步就跑步啦,為何要練肌力?

顯瘦減腩法get!5招專業級小腹育成法

雖然話有個workout buddy一齊運動的確好極,之但係若然workout buddy突然唔舒服或者工作忙起上嚟,霎時間無人一齊workout,真係會不知點算好架。Summer好快又到喇,迫在眉睫嘅肚腩贅肉可以點搞?不如搵VO2嘅大隻教練Sky做你嘅隨身workout buddy啦。