You are here

東京迪士尼

Duffy fans揮手區

冬天最啱溜冰,今個冬天有Duffy and friends同你一齊溜冰!原來Duffy係唔識溜冰架,但係笨笨的,真係好可愛啊~ 東京迪士尼又放毒啦!出咗一系列Duffy and friends溜冰嘅產品,吊飾、毛巾、暖毯、朱古力……好有冬日感覺。