You are here

核心肌肉

腰背痛唔可以做gym?一齊跟Niki健康瘦身醫背痛

每次提起做gym,大家都只會想到肌肉橫生的大隻男。其實健身練成的肌肉,不單能令你身體線條更firm,還能矯正我們日常的錯誤站姿坐姿,從而減少痛症。

女生床戰力UP!7個超簡易動作不再做床上死魚

運動既可以減脂操肌,某啲動作仲可以令愛愛過程更得心應手。以下幾個看似普通的練習,可以home workout添,每日練習半個鐘,唔單止令身體更柔軟,仲可以提升高潮質素呀。

跑步女生必讀!8個肌力訓練讓你跑得更遠

New Balance Fresh Foam Lazr Sport 緩震訓練跑鞋

很多人都以為想跑得更快、跑得更遠的話,只要肯「死跑爛跑」,總會有進步的一天。然而事實並非如此,除了各種跑步練習外,身體各部分的肌肉力量訓練也不容忽視。

只是女生們一聽到要訓練肌肉,馬上就耍手擰頭。對「肌」字的聯想,就只有變型俠醫,倒三角身型、六嚿腹肌、老鼠仔,還有小腿一孖蘿蔔。心想,跑步就跑步啦,為何要練肌力?

顯瘦減腩法get!5招專業級小腹育成法

雖然話有個workout buddy一齊運動的確好極,之但係若然workout buddy突然唔舒服或者工作忙起上嚟,霎時間無人一齊workout,真係會不知點算好架。Summer好快又到喇,迫在眉睫嘅肚腩贅肉可以點搞?不如搵VO2嘅大隻教練Sky做你嘅隨身workout buddy啦。