You are here

護膚貼士

M Come唔一定殘樣!生理期前後醒目護膚貼士

每當見到別人發脾氣,我們習慣說她「M到 / M Come」,因為發脾氣時的焦慮暴躁表現,令人聯想到女人生理期來臨。其實「M到」發脾氣是有原因的,除了因為體內激素變化影響情緒之外,亦可能由於皮膚變得粗糙浮腫,照鏡看見自己個「靚」樣,自然腎上腺素分泌上升,焦躁又失落!