You are here

假睫毛

假睫毛好難用?教你4招OL變身Party Queen

近年彩妝潮流一直以自然無瑕妝容作主導,不過臨近聖誕佳節,怎可以不化個美艷的派對妝容搶鏡,跟一班好友去party狂歡呢?想搶眼就不能缺少一對假睫毛。不少女人都覺得貼假睫毛好難,其實只要試多幾次,工多藝熟自然有靚效果,當然要跟住以下專業貼士去練習。