You are here

精英運動員

「四眼CUE后」吳安儀 再奪世界冠軍 為港爭光

香港體壇呢排真係好事多籮籮,繼「神奇小子」曹星如21連勝之後,今個weekend最開心嘅,一定係「四眼CUE后」吳安儀再奪女子桌球世界冠軍。