You are here

劉仁娜

比女一更吸睛! 潮學《鬼怪》劉仁娜的女強人造型

《孤單又燦爛的神-鬼怪》不經不覺已播到第十集,除了孔劉、金高恩這對人「鬼」戀外,另一吸睛位必屬劉仁娜和李棟旭這對前世今生也命中注定的高顏值CP!當中劉仁娜每集的造型更搶去了女主角金高恩的風頭,從第二集開始以驚艷的炸雞店老闆娘Sunny現身後,每次出現從服飾、妝容到髮型都充滿輕熟女的魅力。

《鬼怪》劉仁娜都用!ADDICTION 2017春夏新妝預覽

韓劇《鬼怪》好睇,除了睇孔劉、睇靚景及大製作之外,仲有劉仁娜的靚妝唔可以忽略。呢套劇起用金高恩做女主角,擺明唔係sell女神,但為求吸引觀眾眼球,女二亦要有返咁上下姿色。劉仁娜曾經是韓國人氣扮靚節目《Get it Beauty》的主持人,教化妝自然冇難度。她在《鬼怪》飾演擁有美貌與索身材的孤兒Sunny,跟陰間使者李棟旭展開微妙的戀情。