You are here

小碎花

情迷英倫小碎花!文青必備Cath Kidston、New Balance復古聯乘

無論你係文青,定係少女系碎花迷,出街終於唔使得一對薄底布鞋走天涯喇。今年New Balance破天荒同Cath Kidston合作,首次推出聯乘別注系列,聽日(8月24日)先正式發售架,而家即刻率先睇款啦!