/
/

《I.T.反監控》優先場得獎名單

《I.T.反監控》優先場得獎名單如下:

Bbwhite Chan
Kam Joseph
Peter Fong
Marco Chen
Woo Ka Wai
Chrysanthemum Lam
Yuen Kai Fai
Li Yan Yu
Lau Shuk Ying
Lai Chen Yung

 

所有得獎者已通過電郵告知換領方法,謹代表《旭茉JESSICA》感謝 閣下支持是次活動!