People·Business Women27.07.2017

諫官之逝

以前讀歷史,只求考試過關;今天再看歷史,始能領悟箇中妙理。

不經意看到幾篇記載唐太宗與諫官魏徵相處點滴的歷史故事。魏徵以犯顏直諫而著稱,而太宗則能虛懷若谷。君臣相處十七年,直至魏徵去世,太宗感嘆說:「夫以銅為鏡,可以正衣冠;以古為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失。朕常保此三鏡,以防己過。今魏徵殂逝,遂亡一鏡矣。」(《貞觀政要•論任賢》)足見魏徵在太宗心目中的地位,無人能代。為諫官者有此成就,夫復何求!

諫官難做更難求!這份工表面看似風光,連一國天子也要聽其言,受其監察批評,實情卻是有苦自知!每天遊走在生死之間,稍有差馳,輕則捱駡,重則人頭落地。真的少一點視死如歸的勇氣,缺一份忠君愛國的情懷,也不能擔起這種山大的壓力、吃力不討好的苦差。縱觀歷史,諫官的下場多是坎坷無奈,令人長嘆。

初出茅廬時遇到一位前輩,他是大老闆的愛將、開國功臣。他常掛口邊的兩個職場鐵律:「原則一:老闆永遠是對的。原則二:若你的意見與老闆不同,那麼緊記回到原則一」。他特別提點我這個黃毛丫頭: 「你還年輕,往後的日子,你才能體會這種微妙的上司下屬相處之道。職級越高,更要時刻銘記、不可或忘!」

「兼聽則明,偏聽則暗」雖是領導者應該秉持的情操,但現實中又有多少人能做到!漫長的工作生涯裏,挑戰滿途、陷阱處處,太容易讓人迷失了!

難倒不少人的莫過於「經驗的盲點」。在位者風浪見慣,容易不自覺地將個人的經驗絕對化。下屬提出的意見,雖有不足,但上司常未能細心聆聽、詳加考慮,便蓋棺定論。久而久之,不同的聲音就必絕迹於耳!

溢美之言,人皆好之!「國王的新衣」又是另一考驗。職場上阿諛奉承之士比比皆是,因此,選人用才至為重要,亦是成敗得失的關鍵。俗語有云:「領袖的素養如何,看看其身邊共事的人,便一目了然!」若領袖只愛聽不盡不實的恭維之語,就如飲鴆止渴,慢慢走上自欺欺人的死局。 進諫與納諫是緊緊相扣的互動關係,建基於信任和真誠溝通。可惜「制度化陷阱」使溝通變得形式化。單靠年終員工評核來互提意見,很容易流於表面工夫。領袖要建立敢言納諫的團隊文化,最有效的法則,乃是「開誠佈公」的待人處事之道。
歷史不斷重覆著人性的故事,只為看得懂的人指引前路!

Text: Ruthia Wong 王月歡