/
/

MARIA GALLAND尊貴護膚法寶得獎名單

MARIA GALLAND尊貴護膚法寶得獎名單如下:

Lam  Joey
chu oi ying joyce
Kam Yan Kong
Elizabeth Lai
Wu Manvy
Chan Shui nga
lo ka wai
lun wing san
Lee Iris
Chan Ho Yin

 

 

換領方法亦已通過電郵通知各得獎者,謹代表《旭茉JESSICA》感謝 閣下支持是次活動!